MİKRO EĞİTİM
                    - DUYURU -               

01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Yardımları (Tasarım ve Yurt içi Fuar Destekleri Hariç) destek başvurularında ibrazı gerekli tüm bilgi ve belgelerin, firmanıza ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla Birliğimiz KEP adresine (eib@hs01.kep.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

KEP aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

• Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) temini ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir. KEP hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


W3.CSS

DUYURULAR


* Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hk."ÖNEMLİDİR" - 15.02.2018
* Devlet Yardımları Başvurularının KEP ile bildirilmesi "ÖNEMLİDİR" - 12.02.2018
* Yurt Dışı Fuar Desteği Başvurularının KEP İle Bildirilmesi "ÖNEMLİDİR" - 12.02.2018
* 2010/6 Sayılı Tebliğ' in Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hk - 12.02.2018
* Yurt Dışı Fuar Destekleri Üst Limitleri - 12.01.2018
* Sektörel Nitelikteki Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi - 12.01.2018
* Pazara Giriş Belgeleri Hk. - 05.01.2018
* Fuar Destekleri 2018 Yılı Hedef Ülkeler - 04.01.2018Site içi Arama