TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ   

2006/4 Sayılı Tebliğ (20.06.2015)  

2006/4 Sayılı Tebliğ (01/06/2017) GÜNCEL  

2006/4 Sayılı Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (25/08/2017)  

Genelge değişikliği karşılaştırma tablosu  

Mevzuat Değişikliğine ilişkin Açıklamalar  

2006/4 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları (19/09/2016)   

 Firma Destek Başvuru Kılavuzu 

 TURQUALITY® internet sitesi

TURQUALITY® Logo Kullanım Kılavuzu   

TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları (Ek-13)